Ong gio ong gio tron van gio Chụp thông gió Cửa gió Unitrust Thang máng cáp ong gio mem co bao on tieu am xop Slide 1 side 5

Electrical products

Mechanical products

PDT Flexiable Duct

ATATA Insulation

COPPER TUBES

HEAT AND SENSORS

M&E Contractors

Support online

Sale & CEO

Tel: +84 913 554 030

Vị trí

Our partners

STRAIGHT COPPER TUBE

STRAIGHT COPPER TUBE  

Ống đồng dạng cây

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

12.70

v

v

v

v

 v

v

2.9 & 5.8

15.88

v

v

v

v

v

v

2.9 & 5.8

19.05

 v

v

v

v

v

 v

2.9 & 5.8

22.22

 

v

v

v

v

 v

2.9 & 5.8

25.40

 

 v

v

v

 v

 v

2.9 & 5.8

28.58

 

 

v

v

 v

 v

2.9 & 5.8

31.75

 

 

v

v

 v

 v

2.9 & 5.8

34.93

 

 

v

v

v

v

2.9 & 5.8

41.28

 

 

v

v

v

v

2.9 & 5.8

53.94

 

 

 

 

v

v

2.9 & 5.8

66.67

 

 

 

 

v

v

2.9 & 5.8

76.2

 

 

 

 

 

v

2.9 & 5.8

 

1. Đường kính ngoài: 4 mm ~ 53.98mm

2. Độ Dày: 0.41mm ~  2.5mm

3. Dài: 2.9m - 5.8m

4.TIêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, JISH-3300

5. Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

Kết quả hình ảnh cho straight copper tubes