Ong gio ong gio tron van gio Chụp thông gió Cửa gió Unitrust Thang máng cáp ong gio mem co bao on tieu am xop Slide 1 side 5

Electrical products

Mechanical products

PDT Flexiable Duct

ATATA Insulation

COPPER TUBES

HEAT AND SENSORS

M&E Contractors

Support online

Sale & CEO

Tel: +84 913 554 030

Vị trí

Our partners

LEVEL WOUND COIL (LWC) TUBE

Kết quả hình ảnh cho LWC copper tubes

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính/độ dày (inch/mm)

 

 

 

           

 

 

0.01

0.012

0.014

0.016

0.02

0.024

0.028

0.032

0.04

0.048

0.06

                     

Inch

mm

0.3

0.3

0.36

0.41

0.5

0.61

0.71

0.81

1

1.22

1.5

0.1575”

4

O

O

O

O

O

O

         

<0.2”

5

O

O

O

O

O

O

O

O

O

   

<0.25”

6.35

O

O

O

O

O

O

O

O

O

   

<0.315”

8

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

<0.375”

9.52

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

<0.50”

12.7

   

O

O

O

O

O

O

O

O

O

<0.55”

14

     

O

O

O

O

O

O

O

O

<0.625“

15.9

       

O

O

O

O

O

O

O

<0.75”

19.1

         

O

O

O

O

O

O

<0.875”

22.2

           

O

O

O

O

O

Trong đó: O có nghĩa là có thể sản xuất theo tiêu chuẩn của khách hàng đề ra.

1. Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm

2. Độ Dày: 0.41mm ~  2.5mm

3. Dài: 15m - 50m

4.TIêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, JISH-3300

5. Mã hợp kim: C12200, C1220