Ong gio ong gio tron van gio Chụp thông gió Cửa gió Unitrust Thang máng cáp ong gio mem co bao on tieu am xop Slide 1 side 5

Electrical products

Mechanical products

PDT Flexiable Duct

ATATA Insulation

COPPER TUBES

HEAT AND SENSORS

M&E Contractors

Support online

Sale & CEO

Tel: +84 913 554 030

Vị trí

Our partners

Round Diffuser Rotate Style - Cửa gió tròn có núm xoay

Application - Ứng dụng

  • Functioned as air-supplying and air-returning doors.

Được sử dụng làm cửa gió hồi và cửa gió cấp

  • Air grill attachment with VCD valves on the
    top.

Cửa gió gắn kèm van VCD được gắn trực tiếp trên cổ.

 

   Material -  Vật liệu:

Extruded Aluminum

Nhôm định hình

                        Round Volume Damper—GI Sheet

                       Van gió tròn—Tôn tráng kẽm

Dimensions - Kích thước  

Face size

Kích thước bề mặt

VD

Van gió tròn

Flexible Duct

Óng gió mềm

D

VD

FD

320

150

150

450

200

200

600

250

250

Basic Performance data - Dữ liệu cơ bản

Neck size

Kích thước cổ

Velocity

Lưu lượng kk ra khỏi cửa

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

 

300

m3/s

0.042

0.064

0.085

0.106

0.127

0.148

0.170

m3/h

152.6

228.9

305.2

381.5

457.8

534.1

610.4

 

400

m3/s

0.075

0.113

0.151

0.188

0.226

0.264

0.301

m3/h

271.3

406.9

542.6

678.3

813.9

949.5

1085.2

 

500

m3/s

0.118

0.177

0.236

0.294

0.353

0.412

0.471

m3/h

423.9

635.9

847.8

1059.8

1271.7

1483.7

1695.6

 

600

m3/s

0.17

0.254

0.339

0.424

0.509

0.593

0.678

m3/h

610.4

915.6

1220.8

1256

1813.2

2136.5

2441.7